ติดต่อเรา

 

เราเป็นทีมงานของบริษัทกิฟฟารีน สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต มีรายได้อีกทางในรูปแบบออนไลน์

รายได้ของกิฟฟารีนเกิดจากการกินใช้ของครอบครัวเราเอง และบอกต่อคนในครอบครัวมากินใช้แบบเราเท่านี้ก็มีรายรับอีกทางได้