ขั้นตอนสมัครสมาชิก กิฟฟารีนผ่านออนไลน์ ลด25% ตลอดชีพ

ขั้นตอนสมัครสมาชิกสมัครสมาชิก กิฟฟารีนออนไลน์

คลิกที่ลิ้งด้านล่างนี่ ทำตามขั้นตอนได้ทันที

 https://www.giffarine.com/th/register.php

STEP 1

: กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร

*ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

**ผู้สมัครและผู้สมัครร่วม ต้องเป็นคู่สมรสกันเท่านั้น และต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป

***การสมัครสมาชิกกิฟฟารีน เป็นการสมัครครั้งเดียวตลอดชีพ จึงไม่สามารถสมัครซ้ำได้ หากท่านไม่แน่ใจว่าเคยสมัครหรือไม่ กรุณาตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกก่อนชำระเงินค่าสมัคร ที่สาขากิฟฟารีนทั่วประเทศ หรือ โทร. 0-2619-5222 ทุกวัน ตั้งแต่ 09.00 น. – 18.00 น. (กรณีท่านชำระเงินเข้ามาแล้ว แต่ไม่สามารถสมัครได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืนที่เกิดขึ้นตามจริง)

เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน โปรด คลิกที่นี่ เพื่ออ่าน คำแนะนำในการสมัครสมาชิก ก่อนทำการสมัคร
ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร (กรอกรายระเอียดให้ครบถ้วน)

ขั้นตอนสมัครสมาชิกขั้นตอนสมัครสมาชิก


STEP 2

ขั้นตอนสมัครสมาชิก
เลือกในแบบที่เราต้องการ
1.สมัครแบบ 180บาท ไม่รับแคตตาล็อกและบัตรสมาชิก จะใช้รูปแบบการดูผ่านแอพพลิเคชั่น ดาวโหลด คลิกขั้นตอนสมัครสมาชิก
2.สมัครแบบ 280บาท จะได้แค็ตตาล็อกและบัตรสมาชิกส่งให้ถึงบ้าน(ตามที่แจ้งที่อยู่ไว้)สมัครกิฟฟารีน
ขั้นตอนสมัครสมาชิก
เลือกวิธีการชำระเงิน ตามความต้องการ

แจ้งยืนยันการชำระเงิน

ข้อมูลการโอน จะส่งไปทางอีเมล์

  1.ทางอีเมล : ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุชื่อ-สกุลผู้สมัคร / หมายเลขอ้างอิงในการสมัคร มาที่อีเมล register_member@giffarine.com
2.ทางแฟ็กซ์ : ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุชื่อ-สกุลผู้สมัคร / หมายเลขอ้างอิงในการสมัคร มาที่แฟ็กซ์หมายเลข 0-2278-4425
3. ทางเว็บไซต์ : แจ้งชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์  ผ่านระบบแจ้งการชำระเงิน
หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครทำการกรอกข้อมูล แต่มิได้ชำระเงินและแจ้งยืนยันการชำระเงินค่าสมัครภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลการสมัครสมาชิกของท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้การกรอกข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดเป็นโมฆะ หากท่านประสงค์จะสมัครสมาชิก กรุณาทำการกรอกข้อมูลทั้งหมดใหม่อีกครั้งค่ะ
สมัครกิฟฟารีน
อัพโหลดสลิปการโอนเงินเพื่อยืนยัน
รอการตรวจสอบและอนุมัติ ทาง อีเมล์

เสร็จเรียบร้อย จะมี รหัสสมาชิก ตลอดชีพ

กิฟฟารีนสมัครกิฟฟารีน