ดาวอินคา

กิฟฟารีน น้ำมันจากถั่วดาวอินคาออย์ จากอเมซอน สกัดออร์แกนิค

ดาวอินคา

ดาวอินคา

น้ำมันดาวอินคาคืออะไร

น้ำมันดาวอินคา(Sacha Inchi Oil) เป็นน้ำมันที่สกัดได้จากเมล็ดดาวอินคา โดยผ่านกระบวนกรรมวิธีการบีบอัดและไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีใดๆ (virgin oil) ทำให้ได้น้ำมันดาวอินคาที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และ มีกลิ่นรสที่ดี

ดาวอินคา (Sacha Inchi) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Plukenetia volubilis L. จัดเป็นพืชที่ให้น้ำมัน ขึ้นอยู่ตามบริเวณลุ่มน้ำอเมซอนแถบประเทศเปรู ในอดีตเมล็ดของดาวอินคาจะถูกนำไปสกัดเป็นน้ำมัน เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาหารของชาวอินคา ซึ่งในปัจจุบันดาวอินคากำลังเป็นที่สนใจและมีการนำมาเพาะปลูกในเชิงพาณิชย์ และนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ

ป่าอเมซอนจัดเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของความหลากหลายทางชีวภาพ(Biodiversity)ที่สำคัญที่สุดของโลก โดยมีพืชทางการเกษตรที่สำคัญของโลกหลายชนิดที่มีการเพาะปลูกครั้งแรกในบริเวณพื้นที่นี้ ได้แก่ มันสำปะหลัง, สัปปะรด, โกโก้ และ  ยาง  อย่างไรก็ดียังมีพืชที่ใช้ประโยชน์ได้อีกหลายชนิดในพื้นที่ป่าอเมซอน  ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนั่นก็คือ ดาวอินคา

ดาวอินคา

ส่วนประกอบในน้ำมัน ดาวอินคา

มีกรดไขมันจำเป็นครบถ้วนทั้ง 2 ตัว และปริมาณสูง คือ

  1. กรดอัลฟาไลโนเลนิก หรือ เอแอลเอ (กรดไขมันชนิดโอเมก้า 3) ประมาณ 40-50%
  2. กรดไลโนเลอิก(กรดไขมันชนิดโอเมก้า 6)ประมาณ 30-40%

ซึ่งกรดไขมันเหล่านี้ มีความจำเป็นต่อร่างกายและร่างกายไม่สามารถสร้างได้เองต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น

  •  มีสัดส่วนของกรดไขมันชนิดโอเมก้า 6 ต่อ โอเมก้า 3 อยู่ในช่วง 0.83-1.09 :1  ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ดีต่อสุขภาพ
  •  มีโทโคฟีรอล ซึ่งพบมากในรูป แกมม่า(Gamma-tocopherol)ประมาณ 0.13% และ เดลต้าโทโคฟีรอล (Delta-tocopherol)ประมาณ 0.09%ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง
  • มีไฟโตสเตอรอล ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในการช่วยลดโคเลสเตอรอลทั้งในเลือดและทางเดินอาหาร
  • มีสารประกอบฟินอลิกมากกว่า 21 ชนิด อาทิเช่น  ไฮดรอกซีไทโรซอล(Hydroxytyrosol),สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoid) และสารกลุ่มลิกแนน (lignan)เป็นต้น ซึ่งสารกลุ่มดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดี ช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและหัวใจ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันถั่ว ดาวอินคา 500 มก. ชนิดแคปซูลนิ่ม (ตรา กิฟฟารีน)

ดาวอินคา
ดาวอินคา

ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 แคปซูล : น้ำมันถั่วดาวอินคา 500 มก. 

คำเตือน: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

  • รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูล
  • พร้อมอาหาร วันละ 1 ครั้ง
  • รหัสสินค้า 82047
  • ปริมาณสุทธิ : 60.00 แคปซูล

ราคาปกติ 780บาท   ราคาสมาชิก 585บาท

!สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้

​!ส่งถึงหน้าบ้าน !มีเก็บปลายทาง

​ติดต่อสอบถามสั่งซื้อรับส่วนลด

line@
Tel.0835604800 

Line : shareyonsk  

กิฟฟารีน ได้นำมาผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP  ผ่านการตรวจวิเคราะห์แล้วว่าปลอดเชื้อโรคปลอดสารพิษปลอดโลหะหนักจึง ปลอดภัย100%

กิฟฟารีน
กิฟฟารีน

เอกสารอ้างอิง

1.Semino, C..A., Rojas, F.C., Zapata, E.S. 2008. Protocolo del cultivode Sacha Inchi. (Plukenetia volubilis L.). La Merced, Peru.

2.Do Prado IM, Giufrida WM, Alvarez VH, Cabral VF, Quispe–Condori S, Saldana MDA, Cardozo L. 2011. Phase equilibriummeasurements of Sacha Inchi oil (Plukenetia volubilis L.) and CO2 at high pressures. J. Am. Oil. Chem. Soc.(88):1263–1269.

3.Hamaker, B.R., Valles, C., Gilman, R., Hardmeier, R.M., Clark, D., Garcia, H.H., Gonzales, A.E., Kohlstad,    I., Castro, M.,Valdivia, R., Rodriguez, T., Lescano, M. 1992. Anino–acidand fatty–acid profiles of the Incha peanut (Plukenetia volubilis L.). Cereal Chem. (69): 461–463.

4.Garmendia, F., Pando, R., Ronceros, G., 2011. [Effect of sacha inchi oil (Plukenetia volubilis L.) on the lipid

profile of patients with hyperlipoproteinemia]. Rev. Peru. Med. Exp. Salud Publica 28 (4):628–632

5.ธนกฤตศิลปธรากุล. 2559. ประสิทธิผลของอาหารเสริมจากน้ำมันถั่วดาวอินคาในรูปรับประทานต่อการทำงานของสมองด้านสติปัญญา.งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3. 14-21.

6. Cai, Z.Q,, Yang, Q., Tang, S.X., Dao, X.S. 2011. Nutritional evaluationin seeds of woody oil crop Plukenetia volubilis Linneo. Acta Nutrimenta Sinica. (33)193–195.

7.Jiang., Q., Wong, J., and Ames, B. N. (2004). γ‐Tocopherol Induces Apoptosis in Androgen‐Responsive LNCaP Prostate Cancer Cells via Caspase‐Dependent and Independent Mechanisms. Annals of the New York Academy of Sciences1031(1): 399-400.