กิฟฟารีน

บริษัทขายตรง กิฟฟารีน 4.0 รูปแบบออนไลน์ ลงทุนน้อย กำไร25%

บริษัทขายตรง

ทุกครั้งที่คุณใช้กิฟฟารีน นั่นคือ ความรับผิดชอบของเรา …

ทุกครั้งที่คุณเชื่อมั่นในกิฟฟารีน นั่นคือ ความภูมิใจของเรา…กิฟฟารีน

บริษัทขายตรง

บริษัทขายตรง กิฟฟารีนมีโรงงานที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก ด้วยเงินลงทุนสูงถึงกว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนไทยมากที่สุด รวมไปถึงสามารถควบคุมต้นทุนการผลิต ตลอดจนคัดเลือกคุณภาพของวัตถุดิบที่ดีที่สุดได้เองอีกด้วย

กว่า 20 ปีที่ผ่านมา
ผลิตภัณฑ์ของเรา … เกิดจากความมุ่งมั่นของคณะแพทย์และเภสัชกรไทย ที่ต้องการนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์

สร้างสรรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด และถึงพร้อมด้วยคุณภาพสูงสุด

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคน
ตลอดระยะเวลากว่า 22 ปีที่ผ่านมา กิฟฟารีน … เติบโตด้วยหลักการที่มั่นคงและชัดเจน ที่จะสร้างเจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิฟฟารีน ผลประกอบการรวมกว่า

77,000 ล้าน คงไม่ใช่ตัวเลขที่สำคัญเท่ากับเราได้สร้างรายได้กว่า 35,000 ล้านบาท ให้กับหลายครอบครัวได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุข และกำลังใจในการดำเนินชีวิต… และนี่คือ ความสุขที่แท้จริงของพวกเราทุกคนในกิฟฟารีน


สินค้ากิฟฟารีน มีคุณภาพครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย … 
​ด้วยคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล ใน สินค้า ราคายุติธรรมกว่า 2,000 รายการกิฟฟารีน