ปัณจะ ภูตะ

ปัณจะ ภูตะ กิฟฟารีน เครื่องดื่มสมุนไพร 100% 39ชนิด บำรุงร่างกาย

ปัณจะ ภูตะ

ปัณจะ ภูตะ

ปัณจะ ภูตะ สมดุลของธาตุทั้ง 5 สมดุล ของ หยิน หยาง ​ทำให้ทุกสรรพสิ่งบนโลกดำรงอยู่ได้อย่างปกติสุข เมื่อสมดุล ก็ ไม่ป่วย ร่างกายเข็งแรง โรคภัยก็ไม่ถามหา

สมุนไพร ไทยจีน-และอินเดีย

ปัณจะ ภูตะ

หยินหยาง” บางชนิดเด่นในพลัง ‘หยิน’ บางชนิดเด่นในพลัง ‘หยาง’ สร้างสมดุลชีวิตด้วยสุดยอดสมุนไพร 39 ชนิด เพื่อผลลัพธ์มหัศจรรย์ต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิต อย่างไม่เคยมีมาก่อน ‘จิตสดใส กายแข็งแรง โรคร้ายก็หายขาด

ชีวิตจริงของคนในยุคนี้พบว่า เป็นโรควิถีชีวิต (Life Style Diseases) หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุล ในเรื่องการกิน การอยู่ เช่น กินอาหารผิดส่วนทั้งในเรื่องของคุณภาพ และปริมาณ ได้รับสารพิษ สารก่อมะเร็งจากมลภาวะต่างๆ ความเครียด และขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม ทำให้ร่างกายต่อสู้กับโรคร้ายไม่ได้ ดังนั้นการใช้ชีวิตให้สมดุลจากการกิน อยู่ จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเพิ่ม ความผิดปกติของอวัยวะในร่างกาย ดังนั้น การเลือกรับประทานอาหาร นอกจากจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้ว จะต้องเลือกให้ร่างกาย เกิดความสมดุลด้วย

ปัณจะ ภูตะ

ลักษณะอาการที่ร่างกายไม่สมดุล

1.ร่างกายร้อนเกินไป ขี้ร้อน ตื่นเต้นง่าย ชีพจรเต้นเร็ว อารมณ์ไม่ค่อยคงที่ ขี้หงุดหงิด และโมโหง่าย หรือเกิดโรคที่เกี่ยวกับร่างกาย เพราะการกระตุ้นอวัยวะต่างๆ มากเกินไป เช่น ความดันโลหิตสูง หรือโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อาการปวดประจำเดือน ปวดตามข้อ ข้ออักเสบ และลำไส้แปรปรวน เป็นต้น

2.ร่างกายเย็นเกินไป ขี้หนาว เฉื่อยชา อ่อนเปลี้ยเพลียแรง หน้าตาซีดเซียว ดูไม่ค่อยมีเลือด และไม่ค่อยแข็งแรง หรือเกิดโรคที่เกี่ยวกับร่างกายเพราะมีการยับยั้งอวัยวะ มากเกินไป เช่น ความดันโลหิตต่ำ ภูมิคุ้มกันต่ำ ติดเชื้อง่าย และไตอ่อนแอ เป็นต้น

ปัณจะ ภูตะ ​เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ เย็น 14 ชนิด  ฤทธิ์เย็นกลาง 6  รวม20ชนิด มีอะไรบ้าง

ปัณจะ ภูตะ

ปัณจะ ภูตะชนิด ฤทธิ์อุ่น 13ชนิด  และ ฤทธิ์ร้อน 6ชนิด รวม19ชนิด มีอะไรบ้าง

ปัณจะ ภูตะ

สมุนไพร แท้100% รวม 39ชนิด บำรุงร่างกาย บำรุงธาตุ ร้อน กลาง เย็น รักษา ป้องกัน บำบัดดูดซับสร้างสมดุล

ปัณจะ ภูตะ

สมุนไพร มีฤทธิ์ไม่รุนแรง จึงต้องใช้สมุนไพร หลายๆ ชนิด บำบัดโรคต่างๆ ปลอดภัยกว่ายาแผนปัจจุบัน ไม่ทำลายตับ

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่การใช้สมุนไพรได้รับความสนใจสูงไม่เฉพาะแต่ประเทศที่มีประวัติศาสตร์ของการใช้ยาเหล่านี้มาอย่างสืบเนื่องและช้านาน เช่น จีนและอินเดีย หรือในบางส่วนของโลกที่ยาแผนปัจจุบัน ยังเป็นสิ่งที่แพงหรือไม่สามารถจะเข้าถึงได้โดยง่ายเท่านั้น

โดย ภญ. รศ. ดร. มยุรี  ตันติสิระ   ภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย