อควา เทียร์

อควา เทียร์ กิฟฟารีน อาหารเสริมป้องกันตาแห้ง

อควา เทียร์ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ เป็น DHA ที่อยู่ในตำแหน่ง Sn-2 มีโครงสร้างเหมือนในน้ำนมแม่ ทำให้มีความคงตัว และดูดซึมนำไปใช้ประโยชน์ที่ดวงตาได้ดี

คุณสมบัติของ ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ 

 1. ช่วยลดอาการตาแห้ง
 2. ช่วยให้สุขภาพตาดีขึ้นในคนที่มีภาวะน้ำตาแห้ง
 3. ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำตาให้ดีขึ้น
 4. ช่วยลดการระเหยของน้ำตา และช่วยเพิ่มปริมาณน้ำตา ทำให้ตาชุ่มชื้นขึ้น
 5. ช่วยลดอาการน้ำตาไหลจากอาการคันและเคืองตา
 6. ช่วยลดการใช้น้ำตาเทียม

ในน้ำตาคนเรามี ส่วนประกอบ 3 ส่วน ดังนี้

 • สารประเภท ไขมัน เป็นส่วนที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุด จึงทำให้ลอยอยู่ชั้นบนสุด
 • น้ำ เป็นของเหลวใส จึงอยู่ชั้นกลาง
 • เยื่อเมือก ช่วยปกป้องเนื้อตาขาว และ ตาดำ จากสิ่งปลอมปน จึงเคลือบอยู่เนื้อลูกตา

ร่างกายของคนเรา จะมีต่อม  Meibomian ทำหน้าที่ผลิตสารกลุ่มไขมัน เพื่อใช้ปกป้องการระเหยของชั้นฟิล์มที่เคลือบลูกตา ช่วยลดการระเหยของน้ำตา และทำให้ตาชุ่มชื้นตลอดเวลา   แต่เมื่ออายุมากขึ้นฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลง, มีการสัมผัสความเย็น, มลภาวะเป็นพิษ หรือมีอนุมูลอิสระในร่างกายปริมาณสูง ต่อม Meibomian จะเกิดการอักเสบ อุดตันหรือเสื่อม ทำให้ร่างกายผลิตน้ำตาที่ด้อยคุณภาพ มีส่วนประกอบประเภทไขมันที่ไม่ปกติ จึงไม่สามารถป้องกันการระเหยของของเหลวได้ ทำให้น้ำตาระเหยได้ง่าย และไม่สามารถหล่อลื่น ระหว่างเนื้อเยื่อดวงตา(ลูกตา)กับเปลือกตาได้ ทำให้ชั้นเยื่อบุตาเกิดการฉีกขาด อักเสบ และระคายเคือง จนเยื่อบุตาขาวสร้างเนื้อนูนหรือพังผืดขึ้น เป็นสาเหตุของโรคตาแห้ง ต้อลม  และต้อเนื้อได้

มีงานวิจัยหลายฉบับ แสดงให้เห็นว่า ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ ส่งเสริมให้ต่อม Meibomian ผลิตสารกลุ่มไขมันได้ตามปกติ และทำให้น้ำตามีคุณภาพ ซึ่งช่วยป้องกันและลดอาการตาแห้งหรือโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้

อควา เทียร์

 1. ช่วยทำให้ความดันลูกตาลดลง

โรคต้อหิน เป็นภาวะที่มีการทำลายหรือสูญเสียเส้นประสาทที่จอประสาทตาก่อนวันอันควร สาเหตุหลักคือความดันในลูกตาสูง จากการมีความผิดปกติของการไหลเวียนของน้ำหล่อเลี้ยงลูกตา ทำให้ความดันตาสูงขึ้น ความดันที่สูงจะไปกดจอประสาทตาทำให้เส้นประสาทตาเสียหายและตายในที่สุด แต่ในผู้ป่วยต้อหินบางรายก็มีการทำลายของเส้นประสาทตาโดยที่ความดันตาไม่ได้สูงกว่าคนปกติ ทั้งนี้ปัจจัยที่สำคัญอื่นๆได้แก่ พันธุกรรม อายุ จึงแนะนำให้ไปตรวจตาทุกปีหลังอายุ 40 ปี

ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์  มีงานวิจัยว่าทำให้ไขมันหรือของเหลวละลายได้ดีขึ้น จึงระบายออกได้ง่ายขึ้น อีกทั้งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบ จึงมีส่วนช่วยทำให้ความดันลูกตาลดลง ส่งผลดีในผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดต้อหิน

 1. ช่วยลดอาการจอตาบวมน้ำจากภาวะเบาหวานขึ้นจอตา Diabetic retinopathy

โรคเบาหวาน มักก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางตาหลายประการ ไม่เพียงแต่ต้อกระจก ยังมีอาการผิวกระจกหลุดลอก ต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็นสาเหตุของการตาบอดได้ คือ ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic retinopathy) เกิดจากน้ำตาลในเลือดสูง ทำให้เกิดความผิดปกติของเส้นเลือดฝอยในจอตา อาจเกิดจุดเลือดออกในจอตา ทำให้มีน้ำและไขมันรั่วออกมาทำให้จอตาบวมน้ำ หากเส้นเลือดรั่วที่จุดภาพชัด (Macular Edema) จะก่อให้เกิดอาการตามัว บางรายเห็นภาพบิดเบี้ยว ถ้าเส้นเลือดที่ผิวจอประสาทตาแตกจะทำให้เกิดเลือดออกในน้ำวุ้นตา เห็นเงาดำ คล้ายหยากไย่ หรือเห็นควันสีแดงลอยไปมา ถ้าโรคมีความรุนแรงอาจเกิดจอประสาทตาหลุดลอกเห็นเหมือนมีม่านบังตา หากเป็นมากจะรุนแรงถึงขั้นตาบอดได้

ภาวะเบาหวานขึ้นจอตาพบได้บ่อยในปัจจุบัน และพบมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น  แนวทางการป้องกัน คือการควบคุมน้ำตาลในเลือด ตรวจตาเป็นระยะ อย่างน้อยปีละครั้งหรือบ่อยกว่านั้นตามคำแนะนำของจักษุแพทย์

ปัจจุบัน มีงานวิจัยพบว่า ผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้รับ ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ร่วมกับ ยาควบคุมเบาหวาน (Ranibizumab) เป็นเวลา 36 เดือน จะช่วยให้อาการจอตาบวมน้ำจากเบาหวานดีขึ้น

 

 • ช่วยเพิ่มความทนทานและความแข็งแรงในการออกกำลังกาย

ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์จะช่วยให้ร่างกายรับออกซิเจนได้มากขึ้น และ เพิ่มกระบวนการเผาผลาญไขมันไปเป็นพลังงานได้ดีขึ้น จึงช่วยให้ออกกำลังกายได้นานขึ้น ทนทานขึ้น  อีกทั้งยังช่วยต้านอนุมูลอิสระ โดยเพิ่ม SOD GPX และ Catalase ทำให้ยับยั้งความเสื่อมเซลล์ และ ลดการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ ในผู้ที่ออกกำลังอย่างหนักได้เป็นอย่างดี (อ้างอิงที่ 16)

 • ช่วยพัฒนาความจำ และการเรียนรู้ให้ดีขึ้น

DHA เป็นกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อในเซลล์สมอง ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ ที่มี DHA อยู่ในตำแหน่ง Sn-2 จะเป็นโครงสร้างที่คล้ายกับ DHA ที่พบในน้ำนมแม่ จึงดูดซึมและนำเข้าสู่เซลล์ได้ดีกว่า จึงมีส่วนช่วยในการทำงานของเซลล์สมองและ พัฒนาความจำและการเรียนรู้ต่างๆ  อีกทั้งยังช่วยปกป้องเซลล์จากการทำร้ายจากอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ DHA ที่อยู่ในตำแหน่ง Sn-2 มีรายงานว่ามีผลต่อระบบประสาทซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อโรคพาร์กินสันได้ (อ้างอิงที่ 17-18)

 

 • ช่วยยับยั้งไม่ให้ DNA เกิดความเสียหายจากผลของมลภาวะ

ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์กระตุ้นการสร้างกลูตาไธโอนในร่างกาย จึงมีส่วนช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยศึกษาผลของ DHA ที่อยู่ในตำแหน่ง Sn-2 ในการปกป้องเซลล์จาก  Air pollution พบว่าช่วยยับยั้ง DNA damage ได้ (อ้างอิงที่ 19-20)

อควา เทียร์

อควา เทียร์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันปลา บาย อัลกาเทรียม (ตรา กิฟฟารีน)

13-2-02456-2-0070
ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ 1 แคปซูล :
 • น้ำมันปลา 250 มก.
 • วิตามินเอ 0.67 มก.

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค, ห้ามใช้ในผู้แพ้ปลาทะเล หรือน้ำมันปลา, ควรระวังในผู้ที่เลือดแข็งตัวช้า หรือผู้ที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด หรือแอสไพริน

วิธีใช้ :
รับประทานวันละ 2 แคปซูล พร้อมอาหารเช้า
 • รหัสสินค้า 41715
 • ปริมาณสุทธิ : 30.00 แคปซูล
 • น้ำหนักรวม : 46.5 กรัม
 • จำนวน : 1 กระปุก

ราคาสมาชิก 585บาท ราคาเต็ม 780บาท


!สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้

!ส่งถึงหน้าบ้าน !มีเก็บปลายทาง

​ติดต่อสอบถามสั่งซื้อรับส่วนลด

line@
Tel.0835604800 
Line : shareyonsk
กิฟฟารีน ได้นำมาผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP  ผ่านการตรวจวิเคราะห์แล้วว่าปลอดเชื้อโรคปลอดสารพิษปลอดโลหะหนักจึง ปลอดภัย100%