เบต้ากลูแคน

ฟลาโว กลูแคน กิฟฟารีน เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

เบต้ากลูแคน (Beta-glucan)

เบต้ากลูแคน

เบต้ากลูแคน เป็นสารประกอบประเภทน้ำตาลหลายโมเลกุลหรือที่เรียกกันว่า โพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharide) ชนิดหนึ่งพบได้ในผนังเซลล์ของยีสต์ เห็ดรา ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ ปกติแล้วรอบๆ ตัวเรามีเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมมากมายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นชนิดที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ หรือชนิดที่เกาะอยู่กับตัวมนุษย์ สัตว์ และสิ่งของหรืออยู่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไป เชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้จะจู่โจมร่างกายของพวกเราตลอดเวลา แต่เหตุการณ์ที่เราไม่เจ็บป่วยก็เพราะร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงคอยช่วยต่อสู้ ระบบภูมิคุ้มกัน ที่ช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายเบื้องต้น ได้แก้ ผิวหนัง และเยื่อบุร่างกายต่างๆ จะทำหน้าที่ป้องกันการผ่านของเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย และทำหน้าที่ดักจับสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ร่างกาย แต่หากมีเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่สามารถผ่านเข้ามาในร่างกาย หรือที่เรียกว่า แอนติเจน (Antigen) ร่างกายจะมีระบบภูมิคุ้มกันทำงานร่วมกันหลายแบบ โดยเซลล์ที่ทำหน้าที่ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย สร้างมาจากสเตมเซลล์ (Stemcells) ที่อยู่ในไขกระดูก เช่น   – เซลล์ที่ทำหน้าที่จับกินสิ่งแปลกปลอม ตัวอย่างเช่น แมคโครฟาจ (Macrophage), นิวโตรฟิลล์ (Neutrophll)   – เซลล์เม็ดเลือดขาวขนาดเล็กที่เรียกว่า ลิมโฟไซท์ (Lymphocyte) แบ่งเป็น B-cells ทำหน้าที่ผลิตสารต่อต้านและทำลายโดยตรงที่เรียกว่า แอนติบอดี้ (Antibody) และ T-cells ทำหน้าที่ฆ่าหรือทำลาย เพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอม หรือเชื้อโรค   – เซลล์ที่สร้างสาระสำคัญที่ช่วยในการทำลายเชื้อโรค เช่น อีโอสิโนฟิลล์ (Eosinophll)   สำหรับเด็กในวัยเจริญเติบโตแล้ว อาจมีปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆ เช่น เป็นหวัด คัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอ ไอ จาม สารอาหารที่ช่วยในเรื่องการเสริม และปรับสมดุลภูมคุ้มกันของร่างกายคือ เบต้า-กลูแคน ซึ่งปัจจุบันมีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย มีการนำเบต้า-กลูแคน มาใช้เป็นส่วนผสมในนมผลสำหรับเด็กหลายชนิด   กระบวนการในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของเบต้ากลูเคน   – เพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายและตรวจจับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาจ   – ควบคุมการหลั่งสาระสำคัญบางชนิด เช่น อินเตอร์ลิวคิน (Interleukins) เพื่อการกระตุ้นการสื่อสารระหว่างเซลล์ต่างๆ ในระบบภูมิคุ้มกันและนำไปสู่การทำลายสิ่งแปลกปลอม   – กระตุ้นการหลั่งสาระสำคัญ Colony Stimulating factors เพื่อเพิ่มปริมาณการสร้างและการเจริญเติบโตของเม็ดเลือดขาวบางชนิด เช่น Neutrophils และ Eosinophils จากไขกระดูก ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด Macrophange ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามาสู่ร่างกาย   มีงานวิจัยมากมายสนับสนุนว่า เบต้า-กลูแคน มีคุณสมบัติในเรื่องการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ตื่นตัวอยู่เสมอ ทำให้ร่างกายสามารถต้านเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้น โดยเฉพาะการกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด Macrophage  

เบต้ากลูแคน

นอกจากนี้แล้วยังมีคุณสมบัติด้านอื่นในการช่วยต้านสารก่อมะเร็ง และยังช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามมีคำแนะนำว่าห้ามรับประทานร่วมกับยาแก้อักเสบ (ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ)