เบต้ากลูแคน

ฟลาโว กลูแคน กิฟฟารีน เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

เบต้ากลูแคน (Beta-glucan) เบต้ากลูแคน เป็นสารประกอบประเ …

ฟลาโว กลูแคน กิฟฟารีน เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน Read More »